Pleegmerrie’s voor moederloze veulens

Pleegmerrie voor moederloos veulen. Wij hebben een merrie voor U.

Hoe gebeurt de adoptie van het moederloos veulen?

Tijdens het veulenseizoen hebben wij altijd meerdere adoptiemerries/pleegmerries klaar staan. Onze merries geven al melk waardoor de adoptie meteen kan gebeuren. Voor een adoptie zijn wij 24/24, 7/7 bereikbaar.

De communicatie tussen ons, u als eigenaar en de eventuele doorverwijzende dierenarts is voor ons van groot belang. We houden u dagelijks op de hoogte van het verloop van de adoptie.

Pleegmerrie voor moederloos veulen

De geboorte van een veulen is vaak fantastisch. Helaas gaat het soms fout. Er is steeds een kans dat de merrie kan sterven tijdens of kort na de bevalling. Ook kan het zijn dat de merrie haar veulen niet aanvaardt of dat de melkproductie van de merrie niet op gang komen. In zulke situaties heeft de fokker 2 keuzemogelijkheden:

  • Het weesveulen zelf kunstmelk toedienen gedurende enkele maanden
  • Een adoptiemerrie of pleegmerrie laten zorgen voor het moederloos veulen

De voorkeur gaat steeds uit naar een pleeg- of adoptiemerrie. Deze merrie voorziet het moederloze veulen zowel van voeding als van opvoeding.

Een veulen dat grootgebracht wordt met kunstmelk, mist vaak een groot deel van de sociale vaardigheden dat het normaal gezien aangeleerd krijgt tijdens zijn opvoeding. Daardoor heeft het veulen ook geen respect meer voor andere paarden of mensen. In de praktijk leidt dit vaak tot dominante en moeilijk/ niet hanteerbare paarden.

Een pleegmerrie brengt het moederloze veulen de sociale vaardigheden bij die het nodig heeft voor een normale ontwikkeling.

Naast de opvoeding voorziet de pleegmerrie het veulen ook van voeding. Een veulen drinkt meerdere keren per uur zowel overdag als ‘s nachts melk bij de merrie. Dit natuurlijk ritme is moeilijk te verwezenlijken met kunstmelk. Daarnaast is een veulen grootbrengen met kunstmelk ook zeer arbeidsintensief en niet goedkoop.

Hoe gebeurt de adoptie van een moederloos veulen?

Tijdens het veulenseizoen hebben wij steeds meerdere pleegmerries klaar staan. Ze zijn geselecteerd omwille van hun uitstekende moedergevoel. De melkproductie wordt op gang gezet met behulp van een medische kuur, aangezien deze merries zelf geen veulen ter wereld gebracht hebben.

De aanvaarding door onze pleegmerrie gebeurt meestal vlekkeloos, mede dankzij onze jarenlange ervaring hierin.

De adoptie van het weesveulen door onze pleegmerrie gebeurt steeds op ons bedrijf a.d.h.v. intensieve begeleiding door ons. Nadat de merrie het weesveulen heeft aanvaard wordt de match de eerste dagen nog van kortbij opgevolgd. We gaan stap voor stap verder met een normale merrie – veulen relatie. Zo gaan ze ook samen naar de paddock en/of de weide samen, dit onder observatie. Na ongeveer 2 weken (eindbeslissing van de periode ligt bij ’t Molenhof wanneer ze er klaar voor zijn) kunnen de merrie en het veulen opgehaald worden zodat jullie als fokker het veulen kunnen zien opgroeien. Indien jullie ervoor kiezen om het veulen en de merrie bij ’t Molenhof te laten kan dit uiteraard ook na overleg.

Tijdens het veulenseizoen staan er adoptiemerries/pleegmerries klaar op ‘t Molenhof. Onze merries geven reeds melk waardoor de adoptie meteen kan gebeuren. Voor een adoptie zijn wij 24/24 en 7/7 bereikbaar via 0032.475.980.228 en 0032.479.275.470